top of page

Pilates: Rehabilitasyon Uygulamalarına Entegrasyon

Bu program, Pilates ile çok az veya hiç tecrübesi olmayan, ancak bu yöntemi kendi ortopedik rehabilitasyon uygulamalarına entegre etmekle ilgilenen Fizik Tedavi Uzmanları, Fiziksel Terapi Asistanları, Mesleki Terapistler, Sertifikalı Atletik Eğitimciler ve Kiropraktörler için tasarlanmıştır. Katılımcılar Pilates’i spesifik popülasyonlara tedavisel egzersiz olarak nasıl uygulayacaklarını öğrenir. Core stabilizasyonu üzerinde durulur. Ekipmanların güvenli kullanımı ve temel Pilates prensipleri öğretilir ve buna ek olarak BASI Pilates repertuvarından belirli egzersizler gösterilir ve uygulanır. Belirli tanılar için endikasyon ve kontrendikasyonlar ile bunların Pilates repertuvarıyla nasıl ilişkili olduğu tartışılır. Pilates odaklı başarılı iş kurma ve sürdürme ipuçları da paylaşılır. Bu programı tamamlayan katılımcılar, Pilates’i etkili bir şekilde tedavisel hedeflere ulaşmak için herhangi bir uygulamaya entegre edebilecek araçlara ve becerilere sahip olur.

Eğitmen: Samantha Wood

*Pilates: Integration into Therapeutic Practice

bottom of page