top of page

Legacy Programı

Pilates’i öğrenme, öğretme ve yapma sanatı ve biliminin en üst seviyede bir araya geldiği programdır. Tamamı BASI kurucusu Rael Isacowitz tarafından öğretilen Legacy Programı; Pilates Metodunun üst düzey repertuvar ve öğretim nüansları üzerine kişisel ve hayatı değiştiren bir keşiftir. Rael, bu eşsiz ve zenginleştiren yolcuğa rehberlik ederken; 40 yıldan uzun bir süredir edindiği geniş bilgi birikimini cömertçe paylaşıyor.

Legacy Programı; Mentor, Master I, Master II ve Honors olmak üzere 4 ayrı programdan oluşur. Bu dört programın tamamlanmasıyla birlikte, BASI Legacy Sertifikası sunulur. Mezunlar ayrıca BASI’de yer alan sayfalarında ve kendi bireysel tanıtımlarında kullanmak üzere özel bir “badge”e sahip olur. Legacy BASI Pilates’teki en yüksek başarıdır. Bu eşsiz, benzersiz eğitim deneyiminin mezunları, gelecek nesil öğrenci ve eğitmenleri için Pilates meşalesini taşımak için iyi bir donanım kazanmıştır.

Mentor

Legacy Programının ilk aşaması olan Mentor Programı’nda Yüksek İlkeler tanıtılırken, öğretme metodolojisinin geliştirilmesine ve ileri seviye repertuvara odaklanılır. Mentor Programı, çeşitli Kapsamlı Eğitmen Yetiştirme Programlarından büyük bir sıçramadır ve tereddütsüz özveri, bağlılık ve açık fikirlilik gerektirir. 3 gün süren programda Çalışma Kitabı ve Egzersiz Kitabı verilmektedir.

Programa katılmak için kabul edilen kapsamlı bir eğitmen yetiştirme programını tamamlanmalı ve en az 3 yıl (BASI eğitmenleri için 2 yıl) ders verme tecrübesi olmalıdır.

Master I

Legacy Programı’nın ikinci bölümü olan Master I Programı’nda ders vermeye, ipucuna ve ilerlemeye daha dikkat çekilerek, Rael ile yolculuğa devam edilir. Herhangi bir eğitmen yetiştirme programının nadiren bir parçası olan Master seviye repertuvarın derinlemesine araştırılması ana fikirdir. 3 gün süren programda Egzersiz Kitabı verilmektedir.

Programa katılmak için Mentor Programı tamamlanmalıdır.

Master II

Legacy Programı’nın üçüncü bölümü olan Master II Programı, Pilates repertuvarının uç noktalarına Rael’in keşif yolculuğunu ve yaratıcı süreci kapsar. Öncesinde yer alan programların repertuvarı üzerine kuruludur. 2 gün süren programda Egzersiz Kitabı verilmektedir.

Programa katılmak için Mentor ve Master I Programları tamamlanmalıdır.

Honors

Legacy Programı’nın dördüncü ve son bölümüdür. Altta yatan teması görünüşte taban tabana zıt olan evrim ve korumadır. Bununla birlikte Pilates her ikisi de olmadan gelişmeye devam edemez. Rael hem koreografi hem ekipman açısından kendi yaratımlarını derinlemesine incelerken, aynı zamanda her zamanki gibi, Pilates Metodunun yaratıcısı ve kurucusuna saygı göstererek, Joseph Pilates’in orijinal eserlerine ve prensiplerine katı ve sağlam bir temele dayandırıyor. 2 gün süren programda Egzersiz Kitabı verilmektedir.

Programa katılmak için Mentor, Master I ve Master II Programları tamamlanmalıdır.

bottom of page