top of page

Dansçılar için Pilates

Bu dört günlük sertifika programı, dansın ana taleplerini ve ortak dengesizlikleri içererek; dans performansını artıracak ve yaralanma riskini azaltacak repertuvar sunar. Katılımcılar mat ve Pilates ekipmanı üzerinde üst sırt ekstansiyonu, turnout, bacak ekstansiyonu, arabesque, diz hiperekstansiyonu, point (plantar fleksiyon), ayak bileği-ayak stabilitesi, sıçramalar ve kolların taşınmasını geliştirecek repertuvar öğreneceklerdir. Bireysel egzersizleri öğrenmenin yanı sıra katılımcılar, elastik bantın kullanıldığı örnek bir mat dersi ile örnek bir reformer dersine katılırlar. Programda çalışma kitabı verilmektedir ve katılımcılar katılım sertifikası alır.

Eğitmen: Karen Clippenper

*Pilates for Dancers

bottom of page